JOY EXPERIENCES

ขับรถแอ่วพะเยา เอา “น้ำใจ” ไปฝากน้อง
17-18 Nov 2018

ราคาพิเศษสำหรับเจ้าของรถ BMW ที่เป็นสมาชิก

12,999 บาทต่อท่าน

รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย บริจาคเข้ามูลนิธิแคร์ฟอร์วอเตอร์ ประเทศไทย

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกที่เป็นเจ้าของรถ BMW ที่บันทึกเลขตัวถังในระบบแล้วเท่านั้น
กรุณากรอกหมายเลขตัวถังที่ Profile ของคุณก่อนเปิดจองค่ะ

DRIVING STATUS

HIGHLIGHT
Charity Trip with BMW X Series on the beautiful scenery of the North

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิแคร์ฟอร์วอเตอร์จะนำพาท่านสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ยนตรกรรมสมรรถนะสูงในตระกูล X ของ BMW บนเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามของภาคเหนือ จากเชียงใหม่สู่พะเยา เข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการมอบเครื่องกรองน้ำให้กับชุมชนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค และร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียนที่ห่างไกล ประสบการณ์ดี ๆ ของครอบครัว BMW พร้อมแล้วสำหรับทุกท่าน ร่วมเดินทางกันในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด กด DOWNLOAD MORE INFO

Charity Trip with BMW X Series on the beautiful scenery of the North

PRICE

ราคาพิเศษสำหรับเจ้าของรถ BMW ที่เป็นสมาชิก
12,999 บาทต่อท่าน

 Download More Info
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่าน
  2. หนึ่งสิทธิ์สามารถซื้อบัตรเดินทางได้สูงสุด 2 ท่าน
  3. ราคา 12,999 บาท เป็นราคาต่อหนึ่งท่าน รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักห้องเดี่ยวเตียง King Size และค่าอาหาร ตามที่ระบุใน Agenda กดดูที่ DOWNLOAD MORE INFO
  4. สงวนสิทธิ์ขับรถ 2 ท่าน ต่อ หนึ่งคัน
  5. สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งขั้นตอนการชำระเงินและยืนยันสิทธิ์
  6. สิทธิประโยชน์ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  7. สงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของรถ BMW ที่ลงทะเบียนเลขตัวถังผ่านเว็บไซต์ www.bmwultimatejoy.com แล้วเท่านั้น
  8. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่จองเข้ามาก่อน
  9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริจาคเครื่องกรองน้ำที่โรงเรียนบ้านปางงุ้น จังหวัดพะเยา

ใส่บาตรตอนเช้าริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

รับประทานอาหารภายในโครงการหลวงตีนตก จังหวัดเชียงใหม่

บริจาคสิ่งของให้น้อง ๆ ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน

 Download More Info

YOU MAY ALSO LIKE.

ADDITIONAL EXPERIENCES THAT YOU MAY BE INTERESTED.