JOY EXPERIENCES

JOY GO xVENTURE – Namibia
25 Apr – 4 May 2020

ราคาพิเศษสำหรับเจ้าของรถ BMW ที่เป็นสมาชิก

฿170,000 ต่อท่าน

 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกที่เป็นเจ้าของรถ BMW ที่บันทึกเลขตัวถังในระบบแล้วเท่านั้น
กรุณากรอกหมายเลขตัวถังที่ Profile ของคุณก่อนเปิดจองค่ะ

DRIVING STATUS

HIGHLIGHT
BMW Namibia Multiday Tour

พร้อมหรือยังสำหรับผจญภัยครั้งใหม่ที่จะมอบประสบการณ์สุดตื่นตาที่คุณจะไม่มีวันลืม สนุกกับการขับ The all-new BMW X3 ในระยะทางกว่า 1,300 กิโลเมตร ท่องซาฟารีชมวิถีชีวิตสัตว์ป่า เพลิดเพลินกับการขับขี่ที่ไม่เหมือนใครบนเส้นทางทะเลทรายนามิบ หนึ่งในทะเลทรายที่เก่าแก่ที่มีสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นมากที่สุดในโลก มั่นใจทุกการขับขี่กับไกด์และทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ... สำหรับกิจกรรมในปี 2020 นี้เราทดลองใช้ระบบการวางเงินมัดจำเพื่อบริหารจัดการการจองทริปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ที่ปุ่ม DOWNLOAD MORE INFO

BMW Namibia Multiday Tour

PRICE

ราคาพิเศษสำหรับเจ้าของรถ BMW ที่เป็นสมาชิก
฿170,000 ต่อท่าน

 Download More Info
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อสมาชิก 1 ท่าน
 2. แต่ละสิทธิ์สามารถมีผู้ติดตามได้ 1 ท่าน โดยผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเท่ากับสมาชิก และได้เข้าร่วมทุกกิจกรรม
 3. ค่าใช้จ่ายท่านละ 170,000 บาท (อัตรานี้ไม่รวมค่าตั๋วโดยสาร กรุงเทพฯ-วินด์ฮุก-กรุงเทพฯ)
 4. ท่านสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นของทริปได้ที่ปุ่ม DOWNLOAD MORE INFO เมื่อผู้จัดงานมีรายละเอียดทริปที่ชัดเจน จะติดต่อท่านทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งข้อมูลการเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องชำระเพิ่มเพื่อเข้าร่วมทริป
 5. ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เจ้าหน้าที่ระบุภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธ์การจอง (ไม่คืนเงินมัดจำ)
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ ยกเว้นกรณีที่กำหนดการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ประเมินไว้
 7. หากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน โดยท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน แต่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 8. ราคาพิเศษนี้ สำหรับเจ้าของรถยนต์ BMW ที่ลงทะเบียนและยืนยันเลขตัวถังผ่าน www.bmwultimatejoy.com เท่านั้น
 9. กรุณาเตรียมสำเนาเล่มทะเบียน แสดงหน้าผู้จดทะเบียนและการต่อภาษีรถยนต์ เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู
 10. สิทธิประโยชน์ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 11. กดรับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์และชำระเงินทันทีหลังจากการกดจองผ่าน www.bmwultimatejoy.com (สงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การจองหากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 12. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่จองเข้ามาก่อน
 13. สงวนสิทธิ์ให้สามารถโอนสิทธิ์การจองให้บุคคลอื่นได้เฉพาะผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเฉพาะสามี-ภรรยาหรือลูกกับผู้จองเท่านั้น
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 Download More Info