INTERNATIONAL EXPERIENCE.

เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในต่างแดนสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะคุณ

JOY BMW INTERNATIONAL EXPERIENCE.

การท่องเที่ยวในต่างแดนกับกิจกรรมครั้งหนึ่งในชีวิต

International Experience.
DUBAI, 2017

ตามรอย BMW World Final Golf Cup 2016 ไปพร้อมๆ กัน

BMW MUNICH, GERMANY 2018.

ร่วมสัมผัสประสบการณ์การขับรถบีเอ็มดับเบิลยู แบบบาวาเรียนขนานแท้