privilege
ENTERTAINMENT & WELLNESS

FROM MONET TO KANDINSKY
นิทรรศการศิลปะในรูปแบบมัลติมีเดีย

FROM MONET TO KANDINSKY
นิทรรศการศิลปะในรูปแบบมัลติมีเดีย

รับฟรี บัตรเข้าชมนิทรรศการในช่วงการจัดแสดงระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 31 กรกฏาคม 2019
 

Terms & Conditions

1. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่าน (1 สิทธิ์ได้รับบัตรเข้าชมนิทรรศการ จำนวน 2 ใบ)
2. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่จองเข้ามาก่อน
3. โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรหัสที่ได้รับหลังกดจอง เพื่อรับบัตรเข้าชมนิทรรศการได้ที่จุดลงทะเบียน RCB Galleria ชั้น 2  River City Bangkok ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมถึง 31 กรกฎาคม 2019
    ขอสงวนสิทธิ์การแจกบัตรหากไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวหรือชื่อบนบัตรไม่ตรงกับชื่อที่กดรับสิทธิ์
4. นิทรรศการ FROM MONET TO KANDINSKY เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 31 กรกฎาคม รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก bit.ly/JOYXMonet
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

In cooperation with

Patnership

YOU MAY ALSO LIKE.
สิทธิพิเศษจากบีเอ็มดับเบิลยูที่คุณอาจสนใจ