Haoma

ส่วนลด 10% สำหรับรายการอาหารและส่วนลด 20%เมื่อสั่งไวน์ขวดที่สอง

Terms and Conditons: 

1. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่าน ต่อวัน
2.สามารถรับส่วนลดได้เฉพาะสำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มตามเงื่อนไขเท่านั้ัน
3.สิทธินี้ใช้ได้สำหรับการรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
4.กรุณาแสดงโค้ดโปรโมชั่นและกุญแจรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู เพื่อยืนยันการขอรับสิทธิ์
5. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ จากทางร้าน
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

YOU MAY ALSO LIKE.
สิทธิพิเศษจากบีเอ็มดับเบิลยูที่คุณอาจสนใจ