PRIVACY POLICIES.

นโยบายความเป็นส่วนตัว


ข้อตกลงการใช้งาน

บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ขอขอบคุณท่านที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเราและเลือกใช้เว็บไซต์นี้ เราให้ความสำคัญและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและเราอยากให้คำมั่นว่าเราจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างถึงที่สุด เพราะเราเข้าใจถึงคุณค่าของข้อมูลเราจึงมีนโยบายนี้เพื่ออธิบายว่าข้อมูลของท่านได้ถูกรวบรวม ใช้และคุ้มครองอย่างไร เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดและเราหวังว่านโยบายนี้จะช่วยท่านมั่นใจในการใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับเรา

 1. การใช้ข้อมูล

  ในบางบริการบนเว็บไซต์นี้ระบบจะขอร้องท่านให้ป้อนข้อมูลที่เป็นส่วนตัวและความสนใจ เพื่อยืนยันสถานะลูกค้าคนพิเศษของเราและเพื่อติดต่อท่านในช่องทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์และไปรษณีย์หรือพัสดุ อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บ ประมวลผล และส่งต่อให้บริษัทอื่นๆในเครือบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทยเพื่อให้ท่านเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์สูงสุดของเรา และขอให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บเป็นความลับและเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล

  • การสมัครสมาชิก

   เมื่อท่านสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์นี้ เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านเช่น ชื่อ-สกุลของท่าน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่จดหมายอิเล็คโทรนิค รหัสผ่านสมาชิก และรหัสตัวถังของรถบีเอ็มดับเบิลยูของท่าน ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านสามารถให้ข้อมูลส่วนตัวหรือความสนใจตามความพึงพอใจ การเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆของเว็บไซต์ ขึ้นอยู่กับสถานะของสมาชิกท่าน โดยคิดเป็นสามระดับ จากระดับพื้นฐาน ไวท์ (WHITE) ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลสมาชิกที่ท่านให้ ท่านสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลสมาชิกของท่านได้ทุกเมื่อที่หน้า MY PROFILE.

  • การเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

   เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมแต่อาจมีบางกรณีที่มีความจำเป็นเช่น

   1. การสำรองสิทธิ์ในกิจกรรมต่างๆ ของบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทยซึ่งจำเป็นส่งต่อของมูลของท่านเพื่อคุ้มครองสิทธ์ของท่าน
   2. การจัดส่งสินค้าต่างๆ ของทางบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทยจำเป็นส่งต่อของมูลของท่านเพื่อบริการจัดส่งที่รวดเร็วและถูกต้อง
  • การใช้คุกกี้

   การทำงานของคุกกี้บนเว็บไซต์นี้คือ โอนข้อมูลไปยังฮาร์ดดิสค์ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล คุกกี้ช่วยให้เราเข้าถึงประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านและสร้างเนื้อหาเฉพาะ ที่ท่านสนใจ และความเร็วในการแสดงผลบนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธคุกกี้นี้ แต่อาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายจากประสบการณ์ใช้เว็บไซต์นี้

 2. ลิขสิทธิ์

  © ลิขสิทธิ์ บีเอ็มดับเบิลยู เอจี มิวนิก ประเทศเยอรมนี สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอ และการจัดวางต่างๆ บนเว็บไซต์ บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ไม่อนุญาตให้ทำสำเนาหรือเผยแพร่วัตถุดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลงหรือทำการประกาศซ้ำของวัตถุ ดังกล่าวลงในเว็บไซต์อื่นๆ อีก บางเว็บไซต์ของบีเอ็มดับเบิลยูอาจมีภาพที่มีลิขสิทธิ์จากบุคคลที่สาม

 3. เครื่องหมายการค้า

  เครื่องหมายการค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของบีเอ็มดับเบิลยู เอจี มิวนิก ประเทศเยอรมนี ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมาย ชื่อรุ่น โลโก้ และตราสัญลักษณ์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น

 4. การรับประกันและความรับผิด

  ข้อมูลบนเว็บไซต์ได้รับการจัดทำ "อย่างที่เป็น" และไม่มีการรับประกันใดๆ ที่แสดงหรือเป็นนัย รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การรับประกันใดๆ ที่เป็นนัยถึงความพร้อมในการขาย ความพร้อมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ขณะที่ข้อมูลที่จัดเตรียมไว้เชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว แต่ก็อาจมีข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องรวมอยู่ด้วย บีเอ็มดับเบิลยูเอจี และบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทยจะไม่รับผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ ต่อความเสียหายเฉพาะ โดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะเป็นผลจากการละเลยหรือการประพฤติมิชอบในระดับสากล บีเอ็มดับเบิลยูเอจีและบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเว็บไซต์ที่ได้รับการดูแลโดยบุคคลที่สาม ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ถือว่าเป็นความผิดในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดซึ่งเชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

 5. ใบอนุญาต

  บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด พยายามจัดทำเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์และล้ำสมัย อย่างไรก็ดี คุณต้องเข้าใจด้วยว่าบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด จำเป็นต้องป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งประกอบด้วยสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ ด้วยเหตุนี้ กรุณารับทราบด้วยว่าไม่มีการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทในเครือ บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้